Water Barriers

Водни бариери

Водните бариери представляват изкуствени диги от напълнени с вода специални резервоари от гума или PVC.