Thermal Imaging Cameras

Термовизионни камери

Технологията на термичния образ използва различна част на светлината от тази която хората могат да видят.