Brushes For Sweeping Machines

Валови четки

Цилиндрични (валови) четки

 

Произведени от Weber Bürstensysteme - Германия.