Водни бариери

vodna bariera

Водните бариери представляват изкуствени диги от напълнени с вода специални резервоари от гума или PVC. Позволяват бързо и лесно развръщане (пълнят се с вода), като по този начин значително улесняват организирането на ефективна защита от наводнения.

Предназначение:

 • защита от наводнения или проливни дъждове
 • защита на къщи или индустриални обекти
 • надграждане на съществуващи диги или на корита на реки
 • насочване на поток от изтичаща се вода

Основни предимства:

 • мобилна система, използваща вода срещу вода
 • развръща се само от двама души
 • минимални логистични нужди и лесно съхранение
 • може да се използва на различни повърхности - бетон, асфалт, паваж, натрошен камък ... 
 • може да се увеличи защитаваната височина, като се изгради пирамида от три броя бариери
 • водоустойчиво свързване (включително под ъгъл)  дава възможност за защита на всякакви дължини
 • процедурата по развръщането е показана с пиктограми 
 • предназначени за многократна употреба

Производител - фирма GUMOTEX, Чехия

 

 

Contact