Water Barriers

Водни бариери

Водни бариери bobi Ср., 27-12-2017 14:17

Водните бариери представляват изкуствени диги от напълнени с вода специални резервоари от гума или PVC.