За АБС Контакт ЕООД

EU finance

"АБС КОНТАКТ” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-11660-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. 

Общата стойност на проекта е 10 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. от които 8500,00 лв. европейско и  1500,00 лв. национално съфинансиране. 

Проектът стартира на 02.09.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.
 

GSE

 

 

 

 

АБС Контакт ЕООД доставя и сервизира комунални и снегопочистващи автомобили, противопожарна и аварийно-спасителна техника, техника за наземно обслужване на летища, противопожарни и аварийно спасителни автомобили, специализирано оборудване и лични предпазни средства.

АБС Контакт ЕООД разполага с модерна сервизна база в гр. София, оборудвана с най-съвременни машини и съоръжения, като разполага с необходимото оборудване, специализирани знания и високо квалифициран и добре обучен персонал.

АБС Контакт ЕООД е официален представител и партньор на водещи фирми, производители на комунални, снегопочистващи, противопожарни, аварийно-спасителни и специални автомобили, оборудване и аварийно-спасителна техника, в това число и на фирмите Marcel Boschung - Швейцария, Kuepper-Weisser - Германия, Weber brushes- Германия, MSA Safety - САЩ, Lukas Hydraulik - Германия, Vetter - Германия, OSW - Германия, Task Force Tips - САЩ и др.